PODPORTE HOKEJOVÚ MLÁDEŽ V BANSKEJ BYSTRICI

21.2.2018
HC ´05 Banská Bystrica

Sídlo: Komenského 3, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 37997866
IČ DPH: SK2022020990

HC ´05 iClinic Banská Bystrica sa obracia na všetkých priaznivcov nášho klubu s možnosťou darovania 2% resp. 3% z Vašich daní. Aj Vy môžete podporiť športové hokejové triedy a mládežnícke kolektívy nášho hokejového klubu, z ktorých môžu vyrásť hviezdy slovenského hokeja. Vami poskytnuté prostriedky budú použité výhradne na financovanie mládežníckeho hokeja, v súlade so stanovami združenia.

Postup ako venovať 2% resp. 3%1) pre zamestnancov:

- najneskôr 15.2.2018 požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb.
Vyzdvihnúť vo vlastnej mzdovej učtárni vyplnené tlačivo: „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.“ Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2017 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,- €.

3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali.

Potvrdenie spolu s vyplneným tlačivom: „Vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2% resp. 3%1) zaplatenej dane“ priniesť (zaslať poštou) do 30.4.2018 na daňový úrad v mieste Vášho bydliska.

Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
Do kolónky "Rok" (hore v tlačive Vyhlásenia) sa tento rok uvádza 2017 (zdaňovacie obdobie, za ktoré ste zaplatili daň).
SID je rozlišovací znak pre organizácie, ktoré majú totožné IČO (napr. rodičovské združenia združené pod Slovenskú radu rodičovských združení). Ak niektorá organizácia v Zozname prijímateľov nemá uvedený SID, tak túto kolónku v tlačive Vyhlásenie nechajte prázdnu.
Termíny pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2018 a pre právnické osoby:

- 31.3.2018 - posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie (FO typ: A, FO typ: B) – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).
Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

- 31.3.2018 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2018 môže poukázať iba 1,0% z dane.

Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.

Viac na www.rozhodni.sk


Obchodné meno prijímateľa:HC ´05 Banská Bystrica
Sídlo:Komenského 3, 974 01 Banská Bystrica
IČO:37997866
Právna forma:Občianske združenie


1) Podiel do výšky 3% zaplatenej dane môže prijímateľovi poukázať fyzická osoba, ktorá v zdaňovacom období vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z.z. počas najmenej 40 hodín a predloží o tom písomné potvrdenie (vzor na www.rozhodni.sk)

Vyhlásenie-2018-DP-2017-HC05BB_OZ_editovateľné.pdfVyhlásenie-2018-DP-2017-HC05BB_OZ_editovateľné.pdf

Potvrdenie-2018-DP-2017-editovateľné.pdfPotvrdenie-2018-DP-2017-editovateľné.pdf

PODPORTE HOKEJOVÚ MLÁDEŽ V BANSKEJ BYSTRICI