Pozor, zmena predaja permanentiek v mesiaci august

10.8.2018
Posledná možnosť kúpiť novú permanentku v mesiaci august:

Utorok a streda (14. a 15. 8. 2018) v pokladni hokejového klubu od 09.00 - 12.00 h a 14.00 - 17.00 h.

Pozor, zmena predaja permanentiek v mesiaci august