Vyjadrenie Júliusa Kovala o počte legionárov v Banskej Bystrici

15.2.2020
Ako klub by sme chceli zareagovať na informácie ohľadne počtu legionárov v našom tíme. K téme sa vyjadril športový manažér klubu Július Koval: „ Dočítal som sa v médiách, ktoré informujú verejnosť že máme v mužstve 8 legionárov. Túto skutočnosť chcem dementovať, keďže Brian Ihnačák nadobudol slovenské občianstvo už v roku 2003 a tým pádom spĺňa regule a nespadá do kvôty cudzincov. Na našej súpiske máme teda sedem legionárov“
Vyjadrenie Júliusa Kovala o počte legionárov v Banskej Bystrici