Javorčík: „Ponuka Banskej Bystrice bola najkonkrétnejšia, prvoradým cieľom je rozvoj hráčov“

20.8.2017
Novým trénerom juniorského tímu HC´05 iClinic Banská Bystrica sa stal Norbert Javorčík, ktorý na jar tohto roku úspešne viedol národný tím do 18 rokov na domácich Majstrovstvách sveta. Odborník cez mládežnícky hokej len potvrdzuje, akou cestou sa chce náš klub vybrať v najbližších sezónach. Svoje vízie, ciele a očakávania predstavil v rozhovore.

Prečo ste sa rozhodli prijať ponuku HC´05 iClinic Banská Bystrica?

„Banská Bystrica ma lanárila na spoluprácu už dlhšiu dobu. V podstate som bol v kontakte s riaditeľom klubu Michalom Longauerom také dva-tri roky, takže toto je len vyústenie toho, o čom sme sa rozprávali. Zaujala ma ponuka systematicky pracovať v mládežníckom hokeji a snažiť sa tieto podmienky, ktoré sú tu, využiť na to, aby sme vytvorili ešte lepší systém, aký tu bol doteraz.“

Určite nevyhnutnou podmienkou, aby ste kývli ponuke z Banskej Bystrice, bolo rozhodnutie SZĽH, že už nebude fungovať centralizovaná príprava SR U18...

„V čase, keď sme sa definitívne rozprávali o tom, či ponuku prijmem, alebo nie, tak nebolo úplne jasné, či osemnástka bude fungovať. V konečnom dôsledku ma ale práve jednoznačnosť tejto ponuky a koncepčnosť práce, ktorú mi Banská Bystrica ponúkala, oslovila, takže potom som bol pevne rozhodnutý, že pôjdem touto cestou. Tým pádom pre mňa akákoľvek ponuka pracovať v centralizovanom systéme slovenskej reprezentácie padla a ostala možnosť pracovať len s reprezentáciami, ktoré sú na báze výcvikových táborov.“

Hypotetická otázka. Keby ostala centralizovaná príprava U18, tak by ste do Banskej Bystrice prišli, alebo nie?

„Naozaj je to len hypotetické. V čase, keď som sa rozhodoval, tak táto ponuka z Banskej Bystrice bola najkonkrétnejšia. Čo sa týka aj dĺžky trvania, ale hlavne vízie, ktorú mi táto práca ponúka.“

V čom vidíte najväčšiu výzvu v Banskej Bystrici?

„Tak ako som spomenul. Snažiť sa všetky možnosti, ktoré klub ponúka, čo najefektívnejšie využiť tak, aby sme boli schopní vychovávať hráčov pre seniorský hokej. To je cieľom mládežníckeho hokeja. Myslím si, že by to malo byť cieľom v každom mužstve. Samozrejme, je mi tu umožnené pracovať aj s ďalšími odborníkmi, ako je tréner korčuľovania, alebo tréner brankárov pre mládež, čo ma takisto oslovilo.“

HC´05 iClinic Banská Bystrica je jednou z najväčších hokejových značiek na Slovensku. Súhlasíte?

„Vnímam, že Banská Bystrica spravila za posledné roky veľký krok v budovaní zázemia a v profesionalizácií klubu. Aj takou našou spoločnom víziou je, aby sme túto profesionalizáciu posunuli aj smerom k mládeži. Chceme to spraviť takým spôsobom, aby postupne aj juniorský tím mal čo možno najlepšie zabezpečenie a aby hráči ešte viac cítili podporu klubu.“

Čo nové ste priniesli do juniorského tímu oproti bývalému trénerovi?

„Nerád by som sa vyjadroval k predchodcovi, pretože aj bývalý kolega mal plán a víziu, ktorú napĺňal. Ja som si z doterajšej trénerskej kariéry priniesol to, že mladí hráči by mali hrať aktívny hokej a mali by sme z nich vychovávať aj ľudí. Nejde tu len o pôsobenie v rovine hráčskej, ale budeme sa snažiť aj v rovine ľudskej, aby sme ich pripravili po tejto stránke na život, ktorý je pred nimi. Samozrejme, gro našej práce je sústrediť sa na hokej, kde sa budeme snažiť hrať aktívne a vychovávať sebavedomých hráčov.“

Na akej báze prebieha spolupráca s hlavným trénerom A-mužstva Vladimírom Országhom, prípadne jeho asistentmi?

„Budeme sa snažiť aj náš systém hry prispôsobiť tomu, čo hrá seniorský tím, aby prípadne naši juniori mali jednoduchší prechod k seniorom. Či už na tréningy alebo aj do zápasov. Samozrejme, aj tréningový proces sme konzultovali a prispôsobili trendom, ktoré presadzuje Vlado Országh. To je tá spomínaná aktívna priamočiara hra. Budeme sa snažiť vychádzať aj v našej hre z takých princípov, ktoré zdobia bystrických mužov.“

Chceli by ste, aby všetky juniorské tímy v Banskej Bystrici hrali štýlom, ktorý preferuje áčko? Aby ten prechod hráčov možno až do seniorského tímu bol plynulý...

„Ja si myslím, že v súčasnosti už nejaké systémy ako keby ustupujú do pozadia. Do popredia sa dostáva jeden, ktorý je založený na aktívnej hre. Hrajú ho všetky vyspelé krajiny. Či je to Kanada, USA, Švédsko, Rusko, Fínsko, Česko... Viac-menej všetci fungujú na základných princípoch, čo je aktívnosť, priamočiarosť, ale aj mentálna odolnosť hráčov. Našou ambíciou je, aby sme od najmladšieho veku pripravovali hráčov do tohto hokeja.“

Čo sa týka hráčskeho kádru, tak pracujete s tým, čo tu bolo, alebo ste si niekoho aj priviedli?

„Základ sú chalani, ktorí už predtým v Banskej Bystrici pôsobili. Nebránime sa ale ani príchodu nových hráčov. Kategórie dorastu a juniorky by sme chceli poňať tak, aby sme sem dotiahli kvalitu zo širšieho okolia a už v týchto kategóriách vybudovali konkurencieschopné prostredie, lebo konkurencia je vec, ktorá výrazným spôsobom posúva hráčov dopredu. Bez nej sa žiadny klub a žiadne odvetvie v hocijakej ľudskej činnosti nemôže posúvať. Našim zámerom je vybudovať zdravú konkurenciu, mať rovnomerné rozdelenie hráčov po jednotlivých ročníkoch, aby sme nejakú dieru v postoch či ročníkoch dlhodobo nepociťovali.“

Banská Bystrica je rastúca značka, ako ste už povedali a zároveň chcete posilňovať mládežnícke výbery, takže bude pre tých mladých hráčov zaujímavejšie prísť hrať sem?

„V prvom rade chceme fungovať na báze regionálneho princípu, čiže sťahovať hráčov z regionálnych miest. Tým štýlom by sa podľa mňa mala práca s mládežou rozvíjať na celom Slovensku. My chceme z Banskej Bystrice vybudovať aj v mládežníckom hokeji značku, za ktorou hráči pôjdu a budú sem chodiť radi, pretože uvidia zmysel svojej práce, perspektívu a možnosť výkonnostne rásť. Nebránime sa ale ani príchodu hráčov zo vzdialenejších regiónov. Zatiaľ nie sme obmedzení len na jeden konkrétny región, aj keď si myslím, že do budúcnosti je najprirodzenejšie, aby sme čerpali hráčsky potenciál zo stredného Slovenska.“

Určili ste si v lige aj nejaký cieľ?

„Nemám žiadny výkonnostný cieľ. Našou hlavnou prioritou je vychovávať hráčov. To je absolútne číslo jeden. Čím viac hráčov sa podarí aj našim spolupôsobením posunúť do seniorského hokeja, tak tým je to lepšia vizitka našej práce. Ale na rovinu. Ak budeme robiť svoju robotu dobre a dokážeme hráčov presvedčiť, že naša práca je správna, tak nás v krátkodobom horizonte úspechy neminú. Ešte raz ale opakujem, prioritou je výchova hráča.“

Vedenie klubu si za jeden z cieľov v novej sezóne určilo spopularizovať juniorku, osemnástku a i mladšie ročníky. Čo k tomu môže pomôcť?

„Sme pripravení spolupodieľať sa na tom, aby sme budovali značku banskobystrického mládežníckeho hokeja, čiže nechceme len nejako natŕčať ruky, aby nám prostriedky prišli samé. Sme pripravení sa podieľať možno na nejakých dobročinných akciách, kde bude zmysluplné využitie aj našich hráčov. Myslím si, že niektorí chalani, čo majú hlavne reprezentačnú minulosť, by mohli byť eventuálne aj známi, minimálne v širšej verejnosti. My sme pripravení aj v tomto smere byť ústretoví a budovať svoj marketing. Bol by som veľmi rád, keby nie len rodičia, ale aj iní fanúšikovia chodili na juniorský hokej, aj keď si uvedomujem, že je to náročné, keďže je tu seniorský i juniorský tím. Budeme sa ich snažiť pritiahnuť napríklad aktívnou hrou, takže keby sa rozbehli aj akcie mimo hokeja, tak by sme boli veľmi radi, ale našou hlavnou prioritou je aktívnou hrou prilákať ľudí, aby si v tom juniorskom hokeji našli možno aj potešenie.“

Projekt Orange 20 má každoročne problém získať tých hráčov, ktorých si vytipuje, pretože kluby si ich radi nechávajú vo svojom tíme. Aký postoj máte k tomu vy?

„Nakoľko som prešiel projektom U20 aj U18 tak viem, čo môže hráčom dať. Som si vedomý toho aké sú tam kvalitné podmienky na tréningový proces, veľmi dobré zabezpečenie, skúsení tréneri a je to cesta do reprezentácie, takže my nebudeme hráčom brániť. Skôr naopak, snažíme sa byť aktívni v tom, že ak vidíme niekoho, u koho by mohol byť potenciál presadiť sa do reprezentácie U20, tak sami oslovíme trénera Bokroša s tým, že máme zaujímavého hráča. V súčasnosti sú v kádri Orange 20 z Banskej Bystrice Martin Dlapka a Marek Švarc. Absolútne sa nebránime tomu, aby tam odišlo aj viacero našich hráčov. Sme pripravení spolupracovať. Budeme skôr tí, ktorí tam hráčov budú odporúčať.“

Vy osobne sedíte na dvoch stoličkách. Ste tréner banskobystrickej juniorky a reprezentácie Slovenska do 18 rokov. Ako to skĺbite?

„No... (smiech). To je dobrá otázka, ďakujem za ňu. Už teraz v auguste vidím veľmi náročný program. Snažím sa to však skĺbiť. Pôjde to ale jedine vtedy, ak mi pomôžu spolupracovníci, čo je zatiaľ zo strany klubu fajn. S Matúšom Kostúrom a aj ďalšími trénermi, či už je to Braňo Bendik, Maxo Bača, Rasťo Paľov, vychádzame veľmi dobre a pomáhajú mi udržať tréningový proces na vysokej úrovni vo chvíľach, kedy nie som v Banskej Bystrici. Na druhej strane, v reprezentácii, je to takisto celý realizačný tím, ktorý ťahá za jeden koniec povrazu. Títo ľudia mi umožnia, aby som obe funkcie zvládol. Už som sa niekoľkokrát vyjadril, že je to pre mňa veľká výzva, ale budem sa snažiť zadeliť si svoju prácu tak, aby som obidve roboty robil čo najlepšie, aj keď si uvedomujem, že je to ťažké. Ešte raz by som chcel povedať, že bez spolupracovníkov v realizačných tímoch osemnástky aj Banskej Bystrici by som nemal šancu tieto dve roboty stíhať.“

Vy ste v minulosti trénovali aj vo Zvolene, čo je pre Banskú Bystricu odveký rival. Pozerali ste sa na príchod sem aj z tohto pohľadu?

„Ja som rodákom z Detvy, ale považujem sa za Zvolenčana, pretože tam som prežil drvivú časť svojho života a absolvoval som tam hráčsku, aj trénerskú kariéru a to nie len v začiatkoch, ale aj v pokročilom čase. K Zvolenu, ako mestu, ale aj klubu, mám špecifický a kladný vzťah, no v súčasnosti som v Banskej Bystrici, takže všetky sily dám do služieb tohto klubu. Tie derby zápasy možno budú mať pre mňa trošku špecifickú príchuť, ale určite ma to bude len motivovať pozitívnym smerom, aby som súčasnému klubu pomohol čo najlepšie. Tu chcem povedať, že v mládežníckych zápasoch ide o to, aby sa tímy spolupodieľali na výchove hráča, čiže za každú cenu zvíťaziť nie je úplne môj štýl práce. Snažím sa, aby mužstvá, s ktorými spolupracujem, víťazili aktívnym a férovým hokejom. To je cesta, ktorú si myslím, že pre mladých hráčov majú priniesť zápasy.“

Autor: Matej Kubove

Javorčík: „Ponuka Banskej Bystrice bola najkonkrétnejšia, prvoradým cieľom je rozvoj hráčov“